Εργασιακές αλλαγές στις απολύσεις, στις κανονικές άδειες και στους διανομείς.

Με το Νόμο 4611/2019 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία (τόσο γενικές όσο και στο εργασιακό καθεστώς των διανομέων ειδικότερα), οι βασικότερες των οποίων, κατά την κρίση μας, επιγραμματικά αναφερόμενες έχουν ως εξής:


1. Θέσπιση ως προϋπόθεση του κύρους της καταγγελίας εργασιακής σχέσης της ύπαρξης βάσιμου λόγου.
2. Υποχρεωτική κατάρτιση έγγραφης σύμβασης μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.
3. Υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας της ετήσιας άδειας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έως και 1 ώρα μετά την έναρξη της πραγματοποίησής της.
4. Καταχώρηση οχημάτων για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
5. Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων.

Σημειώνουμε ως παρατηρήσεις τα εξής:
Βάσιμος λόγος απόλυσης

Πρόσθετα στις προϋποθέσεις εγκυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπό το προηγούμενο καθεστώς, ο νέος νόμος προβλέπει ως προϋπόθεση του κύρους της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης την ύπαρξη βάσιμου λόγου κατά την έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (που κυρώθηκε με τον Ν. 4359/2016), το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σχέσης εργασίας, τα μέρη αναλαμβάνουν να αναγνωρίζουν:
*(α) το δικαίωμα των εργαζομένων να μη λύεται η εργασιακή τους σχέση χωρίς βάσιμο λόγο που αφορά την ικανότητα ή την συμπεριφορά τους ή οφείλεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης,
*(β) το δικαίωμα των εργαζομένων των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται χωρίς βάσιμο λόγο, με επαρκή αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση και
*(γ) ότι ο εργαζόμενος που θεωρεί ότι η σχέση εργασίας του έχει λυθεί χωρίς βάσιμο λόγο, μπορεί να προσφύγει σε αμερόληπτο όργανο.
Με τη διάταξη αυτή εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη η αρχή της δικαιολογημένης καταγγελίας για βάσιμο λόγο, το βάρος απόδειξης της οποίας σε περίπτωση αμφισβήτησης (μαζί με τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας της καταγγελίας) φέρει ο εργοδότης. Σημειωτέον δε, ότι από 1 Ιουλίου 2019 οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος εισοδήματος κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου.

Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων

*Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία τους.
*Ο εργοδότης εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής δικής του ή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4, ως κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας ορίζεται το προστατευτικό κράνος, πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας, αδιάβροχη προστασία, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο.
*Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν στην διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες και, όταν απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης σχετικά με τον εξοπλισμό προστασίας. Οι πληροφορίες και γραπτές οδηγίες πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσα στην επιχείρηση ή εγκατάσταση και να είναι κατανοητές για τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους.
*Καθορίζονται τα πιστοποιητικά και τα προβλεπόμενα λοιπά έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης, σχετικά με την ορθή συντήρηση των οχημάτων, το είδος και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού προστασίας, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσαρτώμενου αποθηκευτικού χώρου στα οχήματα, ο φορέας πιστοποίησης της ευστάθειας του οχήματος, η πρότυπη γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου για τις δραστηριότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Τα προβλεπόμενα στο παρόν μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων αλλά επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη, πράγμα που σημαίνει πως θα πρέπει ο εργοδότης να προμηθευτεί τιμολόγια από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αγορασθεί κράνη και ανακλαστικά γιλέκα τουλάχιστον και ότι έχουν γίνει όλες οι παραπάνω εργασίες.
* Όταν οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών, αποδίδεται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των εργαζομένων και αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούμενα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών.

Λύσις..

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

108255

ΣΧΕΤΙΚΑ

footer logo caps

Το γραφείο μας πλαισιωμένο από αξιόπιστους συνεργάτες, με εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση ο καθένας από αυτούς στον Τομέα του και γενικότερα στην παροχή υπηρεσιών, ασχολείται και επιλύει άμεσα και αποτελεσματικά το ζήτημά σας, βρίσκοντας πάντα την Λύση του.

social inside facebook iconsocial inside twitter icon

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γ.Γεννηματά 102, Αγ.Βαρβάρα

  210 5625250-1

  210 5625250

  6978 452799

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© 2016-2017 lysis-lysis.gr. All Rights Reserved. Designed By Giannis Perris